Ontstaan Pontoon Group '40-'45

Pontoon Group '40-'45 is sinds 2016 actief en sinds begin 2017 zijn we officieel een stichting.

De groep is ontstaan vanuit een passie om met een relatief jonge groep de WO2 geschiedenis levend te houden, de originele materialen te blijven gebruiken en zo op een actieve manier andere mensen belangrijke lessen mee te geven vanuit het verleden. 

Pontoon Group '40-'45 heeft de volgende doelen:

  • Het verzamelen en operationeel maken en houden van originele Amerikaanse pontonboten, brugdelen en toebehoren die hun oorsprong vinden in de `Tweede Wereldoorlog', waarbij ook allerlei informatie omtrent deze goederen wordt verzameld op zowel technisch als historisch gebied;
  • Het door middel van voornamelijk `Tweede Wereldoorlog' gerelateerde, living history en re-enactment evenementen belangstellenden, zowel actief (als deelnemer) maar ook passief (als toeschouwer), te laten ervaren hoe belangrijk de pontonbotenbrug, en elke andere mogelijke manier waarop de pontonboten en toebehoren gebruikt is ten tijde van de oorlog, was om rivieren en kanalen over te steken daar waar bestaande bruggen ten tijde van de oorlog niet bruikbaar waren;

Concreet willen wij als groep ervoor zorgen dat de geschiedenis niet wordt vergeten en dat mensen er bewust van worden wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd voor onze vrijheid en specifiek welke rol de Amerikaanse Engineers daarin hadden. Om dit te realiseren proberen wij op elk evenement welke wij bezoeken een zo'n correct mogelijke levende display neer te zetten. Hier komt veel onderzoek bij kijken om te achterhalen hoe het er in werkelijkheid aan toe is gegaan.